bilet al
Firma Ekle Detaylı Firma Ara İçeriği Paylaşın Butonu
Gizlilik Politikası

	
www.SivasSanayiRehberi.com Gizlilik ve Güvenlik Sözleşmesi
 
Bu Çevrimiçi Gizlilik ve Güvenlik Sözleşmesi ile OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri ("OFOSOFT") ile OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri bünyesinde barınan www.sivassanayirehberi.com uygulamalarından ve web sitesi ("Hizmetten") yararlanırken kişisel bilgilerinizin nasıl işleme alınıp muhafaza edildiğini açıklanmaktadır. Bu gizlilik ilkesi sadece hizmet kullanımı sırasında bilgi toplamak amaçlıdır.
 
Bu sözleşme kapsamında “Kullanıcı” ibaresi sözleşmenin diğer tarafı olan sizi ifade etmektedir.
Kullanıcılar hizmeti kullanarak bu gizlilik sözleşmesinde belirtilen kişisel bilgilerin paylaşımı ve kullanımını kabul etmiş olurlar.
Kullanıcı, OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri’nin gizlilik sözleşmesindeki maddeleri değiştirme hakkına sahip olduğunu gayrı kabil rücu kabul eder.
 
Aynı zamanda OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri kullanıcılarından da gizlilik ilkesini tashih etme konusunda destek beklemektedir.
 
Kişisel Bilgi Toplama ve Kullanma
 
OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri‘nin kullanıcı bilgilerini toplamadaki ana amacı bu bilgileri www.sivassanayirehberi.com şirketleriyle paylaşmak, onlardan en iyi teklifi almak ve hizmeti daha faal tutmak ve güvenli kılmak, kullanıcının hizmetten daha iyi yararlanmasını sağlamaktır.
 
Kullanıcı, OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri‘ne ait www.sivassanayirehberi.com’a herhangi bir bilgi yüklediğinde, OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri‘nin kendisinin sağladığı bilgileri toplayabilmesine ve kaydedebilmesine gayrı kabili rücu izin verir.
 
Yukarıda belirtilen durumlarla uyumlu olan kişisel ve kurumsal bilgiler farklı etkinliklere göre çeşitlilik gösterebilir. “Kişisel bilgiler” ve “Kurumsal Bilgiler” kullanıcıyla ve firmalarla irtibata geçmek ya da kullanıcıyı/firmayı tanımlamak için kullanılabilir. Kullanıcı/firma, “Kişisel bilgiler” ve “Kurumsal bilgiler” ifadesi ile aşağıda sayılan bilgilerin kastedildiğini bildiğini ve onayladığını gayrı kabili rücu kabul eder.
 
1. İsim soyisim
 
2. Kullanıcı profil bilgileri, isim soyisim, cinsiyet, kullanıcı adı, sosyal ağ, profil id ve ikon
 
3. web adresi, e-posta
 
4. Adresi
 
5. Telefon numarası 
 
6. Firmaların tanıtıcı bilgiler bulunmaktadır.
 
Buna ek olarak, OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri kullanıcılardan;
 
1. Firma üyeliği ve kişisel üyeliğe giriş ve katılımıyla
 
2. Müşteri desteğe verilen kullanıcı e-postasından kişisel bilgilerini elde edebilir.
 
Kullanıcı, OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri tarafından satışına aracılık edilen www.sivassanayirehberi.com hizmetlerinin ödeme takibinin OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri tarafından yürütüldüğünü dolayısıyla OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri‘nin kullanıcı ödeme detayları ve faturalandırma bilgileri erişimi sahip olduğunu kabul eder.
 
OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri aynı zamanda kullanıcılarından aşağıda belirtilen (aşağıdakilerle sınırlı olmayan) kişisel olmayan bilgilerini paylaşmaya davet etmektedir.
 
1. Kullanıcı yaşı veya doğum tarihi
 
2. Kullanıcı cinsiyeti
 
3. Kullanıcı bilgisayar donanım bilgileri
 
4. Kullanıcı web siteleri, arkadaş bilgileri ve fan sayfaları
 
5. Kullanıcı uygulama bilgileri gibi (bu tür bilgiler "kişisel olmayan bilgiler" olarak addedilmiştir) kişisel olmayan bilgiler aynı zamanda kişisel bilgileri de gerektiren bir etkinlik için toplanıyorsa, OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri hizmet kalite ve değerini arttırmak, hizmet kullanımını daha iyi analiz edebilmek için kullanıcının kişisel olmayan bilgileriyle kişisel bilgilerini kombine edebilir. Kullanıcı bu duruma gayrı kabili rücu izin verir.
 
Yukarıda belirtilen bilgilere ek olarak, kullanıcı uygulamalarda ya da mesaj panosunda kendisiyle ilgili diğer ekstra bilgileri de paylaşabilir. Kullanıcı diğer kullanıcılarla olan tüm paylaşımlarının herkese açık ve bu paylaşımların kendi tercihi olduğunu gayrı kabili rücu kabul eder. Hizmetten yararlanırken kullanıcı paylaştığı OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri sağlanan her türlü bilginin kaydedilmesine gayrı kabili rücu onay verir.
 
Kullanıcı, OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri’nin; kendisi hizmete bağlandığında, internet protokol adresi, tarayıcı türü, tarayıcı dili, açılan URL ve pencereler, platform türü, tıklama sayısı, domain isimleri, görüntülenen sayfalar ve bunların sıralaması, sayfalarda kalış süresi, tarih ve zaman gibi fakat bunlarla sınırlı olmayan detaylı bilgileri toplamasına gayrı kabili rücu izin verir.
 
OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri bu bilgileri şu amaçlar için kullanma hakkına sahiptir: tanıtım ve içerik konularının ihtiyaca göre uyarlanması, ürün ve hizmetler için taleplerinizin yerine getirilmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, sizinle iletişime geçilmesi ve / veya yurtiçi ve yurtdışından gelen müşteri talepleri doğrultusunda istatistiksel bilgilerin sağlanması, kullanıcıların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek, kullanıcılara daha yeterli müşteri desteği sağlamak ve Hizmetin sınırlarını genişletebilmek için kullanacaktır.
 
Diğer Kullanıcı Bilgileri Açıklaması
 
Herhangi bir hukuki işlem veya kullanıcı menfaatini korumak söz konusu olduğunda, yasal süreçte, arama emri, mahkeme celbi, mahkeme emri ya da hak ve mülk koruma amaçlı olarak OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri yukarıda belirtilen kuralları ihlal etme hakkına sahiptir. Bu tür yasal bir durum söz konusu olduğunda OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri bunu sorgulama hakkına sahip değildir.
 
OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri www.sivassanayirehberi.com sitesinin gelişimi, reklam verenlerin ilgisini çekmek ve listeleme için ziyaretçilerin siteyi ziyaretleri esnasında topladığı bilgileri ilgili üçüncü kişiler ve ortakları ile paylaşmak için kullanabilmektedir. Örneğin, sitenin kaç kişi tarafından ziyaret edildiğini, ortalama olarak her sayfada ne kadar vakit geçirdiği gibi bilgiler paylaşılabilmektedir. Bu şekilde kullanılan ve paylaşılan bilgiler hiçbir kişisel bilginin üçüncü kişilere açıklanması anlamına gelmemektedir.
 
Ürünlerin ve hizmetlerin sağlanması veya sizden izinli bilgilerin kullanılması veya aşağıdaki şartların gerçekleşmesi dışında; www.sivassanayirehberi.com sizin kişisel bilgilerinizi hiçbir bağlı olmayan şirkete ya da kişiye kiralayamaz, açıklayamaz ve de paylaşamaz. Ancak kendisi için ya da kendisiyle çalışan gizlilik anlaşmasının olduğu güvenilir ortaklarına bilgi paylaşımı sağlamaktadır. Bu şirketler kullanıcı bilgilerini OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri‘nin ve ortaklarının tekliflerini kullanıcılara bildirmek amacıyla kullanabilirler fakat bu şirketler de kullanıcı bilgilerini paylaşma hakkına sahip değildirler.
 
Kullanıcı 13 yaşın altındaysa OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri ebeveyn izni dolayısıyla kullanıcı bilgilerini paylaşabilir. Ebeveynler OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri'ne çocuklarının bilgilerini toplama iznini verebilir fakat bu, bu bilgilerin çıkar amaçlı diğer kişilerle paylaşılmasına izin verildiği anlamına gelmez. 
 
OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri, soruşturma, yasadışı eylemleri engelleme, sahtekarlık, kişinin fiziksel güvenliğini tehdit eden durumlar, OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri Kullanım Koşulları ihlali söz konusu olduğunda ya da kanunlar gerektirdiğinde bilgi paylaşımı yapma hakkına sahiptir.
 
Buna ek olarak, şirket alım satımı, devri, yeniden düzenlenmesi, iflas ve diğer benzeri durumlarda, eğer kanunlar tarafından uygun görülürse müşteri bilgileri OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri‘ın varisi ya da devralan birimin ele geçecektir.
 
    •   Hukuki süreçler söz konusu olduğu takdirde, mahkemelerde veya hukuki işlemlerde kullanmak üzere veya yasal haklarımızın kullanılması esnasında veya yasal iddialara karşı kendimizi savunma esnasında;
 
    •   Hukuki soruşturma sırasında; yasadışı eylemlerden korunma ve dava açılması sırasında; dolandırıcılık veya sahtekarlıktan şüphelenildiği durumlarda; herhangi bir kişinin fiziksel bütünlüğüne ve can güvenliğine yönelik tehdit unsuru içeren bir durum meydana geldiğinde; www.sivassanayirehberi.com Sözleşme Koşulları’na karşı ihlal söz konusu olduğu takdirde veya diğer hukuki süreçlerde ve yasal zorunluluk altında bilgilerin kullanılmasını ve paylaşımını gerekli görmekteyiz.
 
www.sivassanayirehberi.com herhangi bir reklamı görüntülediğiniz takdirde size ait hiçbir kişisel bilgiyi reklam verene sağlamamaktadır.
 
Çerezler
 
Çerezler OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri tarafından kullanıcı bilgisayarında saklanan, kullanıcı bilgisayarını tanımlama ve kullanıcı ziyaretlerinde kullanıcı tercihleri, adı ve parolasını hatırlatmak amacıyla kullanılan bir parça veridir. Kullanıcılar OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri uygulamasını görüntülediğinde ya da giriş yaptığında sistem çerezleri kullanıcının bilgisayarına gönderir. Çerezlerdeki bilgiler hizmet kalitesini yükseltme, kullanıcı ilgi alanlarıyla ilgili önerileri uyarlama ve servisi daha kullanışlı hale getirmek amacıyla kullanıcının kişisel bilgileriyle bağdaştırılabilir. Kullanıcılar istedikleri zaman çerezleri hizmet dışı bırakabilir fakat sistem tarafından hizmet dışı da bırakılabilirler.
 
Tarayıcınız bazı tür çerezleri aldığınızda ne şekilde bilgilendirileceğinizi veya bazı çerezleri nasıl kısıtlayabileceğinizi veya etkisiz hale getirebileceğinizi söyleyebilir. Ayrıca, çerezler olmadan web sitemizin tüm özelliklerini kullanamayabileceğinizi de lütfen not ediniz.
 
Bu sitede Coremetrics ve Google Analitik gibi üçüncü kişilerin ağ analiz hizmetlerini kullanabiliriz. Bu hizmetleri idare eden hizmet sağlayıcıları, ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandıklarını analiz etmemize yardımcı olmak için çerezler, ağ sağlayıcı kayıtları ve ağ işaretçileri gibi teknolojileri kullanmaktadırlar. Bu araçlar vasıtasıyla toplanan bilgiler (IP adresleri de dahil) bu bilgileri web sitesinin kullanımını değerlendirmek üzere kullanacak olan söz konusu hizmet sağlayıcılarına ifşa edilir.
 
Coremetrics’in bu sitedeki arama faaliyetlerinizi analiz etme kabiliyetini etkisiz hale getirebilirsiniz. Google Analitik çerezini etkisizleştirmek için, bazı tarayıcılar çerez gönderildiğini belirterek her olay bazında çerezleri reddetmenize müsaade etmektedir.
 
Linkler
 
Serviste diğer web sitelerinin linkleri bulunabilir.
Kullanıcı, Serviste diğer web sitelerinin linkinin olmasının, banner ya da farklı reklamların bulunmasının OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri’nin üçüncü kişiyi onayladığı ya da üçüncü kişiyle ortak sunduğu bir hizmet olduğu anlamına gelmediğini gayrı kabili rücu kabul eder.
 
Kullanıcı, Servisten bağlanabileceği diğer web sitelerinin gizlilik ilkeleriyle OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri‘nin hiçbir alakası olmadığını gayrı kabili rücu kabul eder.
 
Kullanıcı Bilgilerini Değiştirme ya da Silme
 
Kullanıcı, profil sayfasından kişisel bilgilerini görüntüleyebilir, düzeltebilir ya da silebilir. Eğer kullanıcı tüm bilgilerini silerse, kullanıcı hesabı sistem dışı bırakılabilir.
 
Eğer kullanıcı kayıtlarının OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri tarafından silinmesini isterse, Kullanıcının OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri ile iletişime geçmesi gerekir. Eğer yasal olarak bir engel yoksa OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri kullanıcı isteğini yerine getirmeye çalışacaktır.
 
Güvenlik
 
OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri kullanıcı bilgilerinizi güvenlik altına almak için, teknik sistemde kaydeder, size daha iyi bir teknik hizmet sunmak ve dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek için kullanır. Fakat yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel bilgilerinize erişemeyeceğini garantileyemez. Bu durumu kullanıcı gayrı kabili rücu kabul eder.
 
OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri güvenliğinizi ciddi olarak önemsemektedir ve bilgilerinizi korumak için gereken önlemleri almaktadır. İnternet üzerinden gerçekleşen hiçbir data iletiminin güvenliği yüzde 100 garanti edilemez. Bize ilettiğiniz hiçbir bilginin güvenliğinden emin olamayız ve temin edemeyiz ayrıca, bu riski siz de taşımaktasınız. Bize bilgilerinizin ulaştığı andan itibaren sistem içindeki güvenliğini sağlamak için gereken çabayı harcamaktayız. Ancak bu, bilgilerinize erişimi, bilgilerinizin açığa çıkmasını, değiştirilmesini ya da herhangi bir firewall tarafından ihlal edilmesini engellemenin veya çalıştığımız sunucunun programının güvenliğini garanti etmemektedir. OfoSoft İnternet ve Bilişim Hizmetleri güvenlik teknolojilerini daha güvenli ve gelişmiş hale getirmek için çalışmalarına devam etmektedir. Ancak sadece yetkisiz girişlerin erişimini azaltmaya yönelik ilerleme kaydedilebilmiştir.
 
www.sivassanayirehberi.com'u kullanarak veya kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşarak, sizinle elektronik olarak iletişime geçtiğimiz bu sitedeki güvenlik, gizlilik ve kullanımınız esnasında karşılaşılan idari işlemleri kabul etmiş olursunuz.
 
Bu Gizlilik ve Güvenlik Sözleşmesi, Gizlilik ve Güvenlik politikalarına göre değiştirilip güncellenmektedir. www.sivassanayirehberi.com Gizlilik ve Güvenlik Sözleşmesinde, meydana gelen değişikliklere uygun güncelleme yapma hakkında sahiptir.  
 
27 Haziran 2015

 

Kurumsal
Bilgi
Gizlilik ve Kullanım
Bizi Takip Edin
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
 
Copyright © 2015-2016 OfoSoft Bilişim      

 

Sayfayı Tekrar YükleSayfayı Yenileyerek Yükle